Virksomheder mister vækst,
hvis de ikke arbejder bæredygtigt
Åbn dørene for startups,
der tilfører ny innovation
Få ny viden og
kompetencer til innovation

Velkommen til Partnerskabernes univers

Partnerskaberne ApS er drevet af Camilla Japp Haslund og Freja Ludvigsen. Vi er eksperter i at hjælpe etablerede virksomheder med at blive klar til at åbne dørene for innovative startups og fremtidens bæredygtige vækst.

Vi ved, at det er en ny måde at få innovation ind på. Vi tilbyder korte forløb, der modner ideen i bestyrelsen og ledelsen og skaber parathed til at organisationen kan åbne dørene for partnerskaber.

Vi tilbyder også længere procespakker, som guider jer trygt igennem de fire trin i vores model så I kommer fra idé til et bæredygtigt corporate-startup miljø, der passer til jeres strategiske behov og skaber nye forretningsmuligheder og begejstring i organisationen.

Vores processer bygger på modeller og cases fra bogen ”Hvad kan startups, som vi ikke kan? En guide til bæredygtig vækst i partnerskab”, skrevet af Freja Ludvigsen (Rethink Business, 2022).  

Læs om vores produkter

Læs mere om os 

Vi kan hjælpe jer med at blive klar til fremtidens bæredygtige vækst

Når vi hjælper virksomheder, bruger vi denne corporate-startup model. Den viser, at begge parter kan vinde forretningsmæssigt, hvis man skaber rammer for åben innovation i mellemrummet mellem det stabile og det agile.

Modellen er udviklet for at vise, at startups kan tilføre kreativitet og agilitet til den etablerede virksomhed, der kan være afgørende for at udvikle nye produkter til nye kunder og markeder. 

Til gengæld kan startups få stor glæde af den etablerede virksomheds kernedrift og stabilitet. Det hjælper den nystartede virksomhed til at få testet deres ide og komme hurtigere på markedet.

Det mener vi er fremtidens vækstmodel. Men alt for mange virksomheder gør som de plejer, selv om der er behov for innovation. De mangler måske viden, medarbejdere og tid til at gå nye veje. De får kun øje på de mulige dilemmaer, som kan følge med at åbne dørene. 

Partnerskaberne har bl.a. hjulpet virksomheder som COWI og Alfa Laval med at blive klar til partnerskaber med bæredygtige og innovative startups. 

Vi kan også hjælpe jeres virksomhed. 

Læs Partnerskabernes cases.

Stabil Agil innovation, bæredygtige vækst og partnerskaber

Partnerskabernes model for corporate-startup innovation

Riv muren mellem store og små virksomheder ned
- så vokser begge parter

Nyheder

Nye kriser fremrykker behovet for bæredygtig innovation

Lad os være ærlige. Bæredygtighed, ESG og verdensmål er ikke en ny dagsorden, men alt for mange etablerede virksomheder er ikke kommet i gang.

Med de nye energi- og resursekriser, inflation, ny regulatoriske krav og andre ydre pres, er der for mange virksomheder ingen vej udenom. På tværs af brancher og størrelser er virksomheder nødt til at forholde sig til, hvordan de kan producere og levere produkter og services, der forbruger færre råmaterialer, anvender mindre fossil energi og efterlader mindre affald og et mindre negativt aftryk på mennesker og miljø. I fremtiden vil forretningsmodeller i højere grad basere sig på en cirkulær økonomi.

De er endda nødt til at gå skridtet videre og indstille sig på, at verden har brug for virksomheder, som tilbyder løsninger, som udbedrer de globale problemer, som vi har påført kloden gennem mange år. 

Det fremrykker behovet for radikal innovation, jf. Bæredygtighedsaksen, som vi har udviklet.
Problemet er bare, at mange etablerede virksomheder har svært ved at stille spørgsmålstegn ved de konventionelle forretnings­modeller og tænke radikalt nyt, fordi fokus er på kerneforretningen.

Bæredygtighedsaksen

Bæredygtighedsaksen

4 mål med bæredygtige partnerskaber

baerdygtigvaekst

I tager ansvar for den bæredygtige vækst

I løser forretnings­udfordringer hurtigere og med lavere risiko
inovation
I får innovationskraft og hjælper startups med skaleringskraft
faellesskab
I skaber et fællesskab, som giver jeres medarbejdere ny energi
40 pct. af de adspurgte SMV’ere er ikke i gang med grøn omstilling.
Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse

Fire trin, så er I klar til innovation med startups

Bæredygtige startups er interessante samarbejds­partnere for innovation. De er i fuld gang med at finde forretningsmodeller, hvor de tjener penge på at levere løsninger til en bedre verden med et nyt værdigrundlag. Ifølge Iværksætteranalysen 2022 fokuserer mere end 80 % af iværksætterne på den grønne omstilling i bred forstand.

Det er iværksættere, som stiller nye spørgsmål og udvikler radikalt nye metoder til at genanvende og recirkulere, reparere og redesigne og i det hele taget gøre op med konventionel vækst baseret på brug-og-smid-væk.

De er risikovillige. De kan noget, som etablerede virksomheder ikke kan. Men de er også udfordret. De står i en konstant mangel på tid, kapital og adgang til markedet. Derfor er partnerskaber relevante for dem.

Hurtigere på markedet med nye løsninger

Fremover vil flere og flere drømme om at indgå partnerskaber med startups, fordi når man udvikler sammen, så kan man hurtigere skabe nye løsninger og komme ud på nye markeder. 

Det kalder vi corporate-startup innovation. 

Mange er usikre på, hvordan de kommer i gang. Nogle tror, det kun er for store virksomheder. Andre overser behovet for at gøre organisationen klar, før man inviterer startups indenfor. Det kan ende galt!

Med Partnerskaberens velafprøvede 4-trins model kan vi skabe det helt rette grundlag for jeres fremtidige vækst.
4 trin, så er I klar! 

Er I klar til at tage det første skridt? 
Få svaret. Book 30 minutters gratis sparring med Partnerskaberne. Vi følger op med et grafisk referat og en anbefaling til næste skridt. Det giver jer et godt startpunkt for at drøfte emnet på strategisk niveau.

corporate startup hjul

Partnerskaberens 4-trins model

80 % af iværksætterne fokuserer på grøn omstilling
Iværksætteranalysen, 2022
Fire miljøer med tekst

4 modeller for organisering af corporate-startup miljøer

Lad os hjælpe jer med at tage det første skridt til ny innovation

Vi er eksperter i at hjælpe virksomheder med at blive klar til at åbne dørene for startups og skabe et innovationsmiljø omkring virksomheden, der passer til jeres ambitioner og risikovillighed.

For nogle virksomheder er et eller to partnerskaber tæt på kerneforretningen nok. For andre er drømmen at skabe et fysisk innovationsmiljø eller en garage med plads til at startups kan sidde fysisk sammen med virksomhedens medarbejdere og tilføre helt nye syn på fremtidens markeder og forretningsmodeller – typisk med fokus på den bæredygtige vækst. 

Jo større ambitioner, jo mere kræver det at opbygge det rette miljø. Lad os hjælpe jer med at gøre det rigtigt!

Korte forløb og længere processer 

Vi tilbyder korte procesforløb, der modner ideen i bestyrelsen og ledelsen og skaber parathed til at organisationen kan åbne dørene for partnerskaber.

Vi tilbyder også længere procespakker, som guider jer trygt igennem de fire trin i Partnerskaberens model så I kommer fra idé til et bæredygtigt corporate-startup miljø, der passer til jeres strategiske behov og skaber begejstring i organisationen.

Læs om Partnerskabernes produkter her.

Bogen bag produkterne

Vores processer bygger på modeller og cases fra bogen ”Hvad kan startups, som vi ikke kan? En guide til bæredygtig vækst i partnerskab”, skrevet af Freja Ludvigsen (Rethink Business, 2022).  

Bogen er fuld af inspirerende historier fra danske bæredygtige corporate-startup miljøer som NIRAS Green Tech Hub, Alfa Laval Innovation House,  COWI Co-Creator, Sound Hub Denmark, Verdensmålshuset, Leo Innovation Lab, Aarhus Kommune og Novo Nordisk.

Læs mere om bogen.

bogen

Digital Tech Summit 2022

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Partnerskaberne deler nyheder og gode eksempler, der kan inspirere jeres virksomhed til at få ny innovationskraft ind gennem bæredygtige partnerskaber. 

Når du udfylder formularen, afleverer du dine personlige oplysninger i vores varetægt. Vi lover at passe godt på dem. Læs mere om vores betingelser for brug af kontaktformularen her.

Få svar på dine spørgsmål - klik her