Spørgsmålet er ikke om bæredygtighed er på agendaen i jeres bestyrelse, men hvordan

Freja Ludvigsen
Freja Ludvigsen
bord

 Bæredygtighed kræver noget nyt af virksomheders bestyrelser. Det er ikke nok, at arbejde med ESG og rapportering, data skal omsættes til innovation og nytænkning.

Har bestyrelsen bæredygtighed på agendaen, som en primær følge af nye krav fra lovgivning, kunder og/eller leverandører, f.eks. i form af nye krav til ESG-rapportering?

Eller er bæredygtighed også på bestyrelsens agenda som en driver til at tænke nyt og en del af overvejelserne om virksomhedens grønne omstilling og fremtid?

Verden er ved at forandre sig. Der skal ske noget nyt. Det står klart, at virksomheder har et større samfundsansvar end man tidligere har tænkt. Virksomhedernes opgave er ikke blot at tjene penge. De skal i fremtiden rette blikket mod forretningsmodeller, der gør mindre skade på mennesker og natur, og tænke bæredygtighed ind som en naturlig del af forretningen. Bæredygtighed er af flere udnævnt til at være virksomhedernes ”licens to operate” i fremtiden. Og det vil også kræve noget nyt af bestyrelsen.

Se udenfor virksomhedens fire vægge

Hvis bæredygtighed kun bliver behandlet i bestyrelseslokalet, som endnu en ny compliance og fluebens øvelse, hvilken vil kræve tid og ressourcer i virksomheden, er der en reel risiko for, at bestyrelserne ikke har tilstrækkeligt fokus på alle aspekter af bæredygtighedsagendaen. Dermed formår bestyrelsen ikke at tænke innovation og forretningsudvikling ind i ligningen – og inkludere et fokus på virksomhedens fremtid.

Der er risiko for at bestyrelse og virksomhed har fokus på de interne linjer og overser, hvad der sker udenfor virksomhedens fire vægge. Bæredygtighed handler nemlig om mere end at opfylde krav og lave rapportering. Det handler i høj grad også om at udforske, udvikle og realisere et potentiale for øget værdiskabelse, vækst og fremtidssikring af både virksomheden og menneskerne i organisationen.

Hvis der skal ske noget nyt, må virksomhederne gøre noget nyt.

Læs mere om Partnerskabernes bestyrelsesoplæg og workshops

Bestyrelsens nye rolle

Men hvilken rolle tager bestyrelsen i dag, når det kommer til bæredygtighed og det at være nysgerrig på virksomhedens forretningsmodel i fremtiden?

I seneste bestyrelsesrapport 2022 fra BoardPartners [1] konkluderes det i afsnittet om grøn omstilling, at et større og mere proaktivt fokus på bæredygtighed og grøn ansvarlighed fra bestyrelserne var forventet.

Resultaterne bag rapporten viser, at det ikke er bestyrelsen, der bringer den grønne dagsorden ind i virksomheden. Det er virksomheden, der bringer det til bestyrelsens opmærksomhed, når virksomheden igangsætter aktiviteter eller er blevet mødt med krav fra omverdenen via ny lovgivning eller krav fra kunder og/eller leverandører. Desuden viser rapporten, at grøn omstilling kun var i bestyrelsens fokus i 20% af virksomhederne, når virksomheden ikke er mødt med eksterne krav og ikke har konkrete aktiviteter på området.

Læs artiklen: Tre topleder-typer, når det kommer til partnerskaber: Hvilken er du?

 

Risiko for at drukne i data

I Partnerskaberne har vi iværksat en lille survey blandt udvalgte bestyrelsesmedlemmer, hvor bæredygtighed er en del af deres egen agenda. Vi har spurgt ind til, hvordan bæredygtighed og innovation er på agendaen i de bestyrelser, hvor de er repræsenteret, fordi vi er optaget af at hjælpe virksomheder med at finde vej til fremtidens bæredygtige vækst gennem innovation og partnerskaber.

Resultaterne viser, at bæredygtighed er på agendaen i flertallet af bestyrelserne både i forhold til ESG-krav og rapportering, men også som en driver til at tænke nyt og et ønske om forretningsudvikling. Dog afholder fokus på drift af kerneforretningen og en bekymring for risici på flere områder, ofte både bestyrelse og virksomhed fra at det at tænke nyt og inkludere bæredygtig innovation i det strategiske arbejde.

Undersøgelserne indikerer altså, at bæredygtighed har sneget sig ind på agendaen i mange bestyrelser. Men også at det oftest kun er som følge af et krav udefra og sjældnere som en mulighed til at tænke nyt, hvor bestyrelsen tager en aktiv rolle og tør stille spørgsmål og udfordre den eksisterende forretningsmodel.

Risikoen for at bæredygtighed bliver en compliance øvelse og fokuseres omkring tal og data er stor grundet en stigende og hurtigt udvikling regulering på området i disse år. Dermed er der også en risiko for, at virksomhederne ikke har hverken tid eller ressourcer til at have øjne for innovation, udvikling og er nysgerrig på, hvad der sker udenfor egne døre i samfundet. En risiko for at misse netop værdiskabelse og vækst på baggrund af viden og udvikling udefra – en udvikling, som sker så hurtigt i disse år på alle områder og brancher.


Procespakker bestyrelse bæredygtighed

At skabe rum til også at tænke nyt sammen og følge med udviklingen udenfor virksomhedens fire vægge vil jeg argumentere for kan være afgørende, når det kommer til bæredygtighed. Og læg mærke til, at jeg skriver ”også”, da jeg bestemt mener, at der er behov for at have rapporteringsdelen, men i et passende samspil med relevant nytænkning og innovation i den enkelte virksomhed. I den perfekte verden ved at skabe et link mellem EGS rapportering og forretningsudvikling/nye initiativer, hvor det vurderes, om der rent faktisk er produkter/services på hylderne, som løser de udfordringer og issues, der kommer frem i rapportering eller via andre eksterne faktorer. Og helt konkret hvordan en specifik bæredygtig udfordring kan løses uden at skulle ansætte yderligere ressourcer ved at åbne op for innovative partnerskaber med dem, som kan det virksomheden ikke selv kan.

Bæredygtighedsaksen

Bæredygtig innovation i partnerskaber

At se med nye øjne på bæredygtighed kan for mange være en mulighed for også at gennemtænke virksomhedens forretningsmodel hele vejen igennem værdikæden. At være åben og nysgerrig overfor innovation og forretningsudvikling som en naturlig del af fremtiden. Og samtidig rykke sig på bæredygtigheds-aksen, som illustrer det pres for forandring, som ligger foran de fleste virksomheder. Aksen viser bevægelsen væk fra konventionelle virksomheders forretningsmodeller, hen imod bæredygtige og genoprettende måder at drive virksomhed på. At turde tænke nyt og tage nogle små skridt og tiltag på vejen som alle samler sig til en større plan og del af virksomhedens fremtidige strategi. Og vejen til forandring vil være forskellig fra virksomhed til virksomhed. Men det kræver, der fra toppen sættes en retning og bestyrelsen tager en rolle i denne retning.

Har virksomheden gjort sig tanker om hvilke parametre og faktorer der i fremtiden vil udgøre en trussel for deres overlevelse og hvordan de i fremtiden kan være truet på den nuværende forretningsmodel?

For at være aktuel i markedet på sigt skal virksomhederne formå at se ud over egen kerneforretning og drift, og være bevidst om verden udenfor og de større samfundsmæssige agendaer omkring bæredygtighed som berør netop deres virksomhed. Og i denne proces er der behov for, at bestyrelserne fremadrettet er mere pro-aktive og tager en ny rolle omkring bæredygtighed, hvor de tør tænke innovation ind i ligningen. En metode at tænke innovation og bæredygtig vækst ind i virksomhedernes strategi er at åbne døren for partnerskaber med dem, som kan det de ikke selv kan. At få nytænkning ind i virksomheden fra spændende og aktuelle startups på netop deres arena. Det er vores mission i Partnerskaberne.

Der skal ske noget nyt i bestyrelserne

Vi ved godt, at det er en ny måde at tænke vækst på. Men hvis der skal ske noget nyt, må virksomheden gøre noget nyt. Følg med i næste artikel, hvor vi kommer med 7 gode råd til bestyrelserne omkring, hvorfor og hvordan bæredygtig innovation i partnerskaber med startups kan skabes.

Er du nysgerrig på at læse mere om bæredygtig innovation i partnerskaber med startups kan du læse videre på Partnerskabernes hjemmeside, hvor vi fortæller mere om vores bestyrelsesoplæg og workshop. Det er et godt sted at starte!

Det siger vores kunder om os


[1] Bestyrelsesrapporten 2022 – BoardPartner

Lad os gøre det rigtige
Facebook
LinkedIn

Læs mere om hvad vi laver

Artikler