Her er 3 gratis værktøjer til at få styr på ESG

Freja Ludvigsen
Freja Ludvigsen

ESG-rapportering er som at spise en elefant. Det skal gøres i bidder. Her er tre gratis værktøjer, der kan hjælpe dig med at komme i gang

Kun hver tiende SMV rapporterer deres ESG-nøgletal, ifølge nye tal fra Nykredit ErhvervsBank. Det betyder at 90 procent af alle landets virksomheder med under 250 ansatte ikke kan dokumentere, hvordan de bidrager til en grøn og social omstilling.

En typisk barriere for at indsamle og rapportere data på sin indsats i forhold til miljø (E), mennesker (S) og styring (G) i mindre virksomheder er, at man ikke har en bæredygtighedsprofessionel ansat. Opgaven lander på chefens bord. Men SMV-lederne føler sig ikke klædt på til det. Næsten halvdelen siger, ifølge en analyse fra Nykredit ErhvervsBank, at det er en ”jungle” at agere i de nye krav til bæredygtighed. 34 procent siger, at de mangler viden om standarder og krav.

Her er 4 trin til din ESG-rapport – Partnerskaberne.dk

I denne artikel får du tips til tre gratis værktøjer, som du kan bruge til at komme i gang med ESG-rapportering i din virksomhed med ro i maven.

Leverandørkrav, ikke lovkrav

Store virksomheder (>250 medarbejdere) skal fremover rapportere om væsentlige forhold, der påvirker deres bæredygtighed positivt og negativt i hele værdikæden. Det er et krav fra regnskabsåret, der starter 1. januar 2024 eller senere.

Store virksomheder kan bede deres underleverandører om data på produkters aftryk i forhold til miljø, mennesker og styring. Disse data skal indgå i den store virksomheds ESG-rapportering. Underleverandører, der ikke kan leve op til kravene, kan derfor opleve at blive sorteret fra over tid. Derfor er det en god idé at komme i gang.

Hvad betyder de mange nye ord?

Som undersøgelsen viser, så er det en jungle at finde rundt i de mange nye ord, forkortelser og begreber:

  • Hvad står CSRD for?
  • Hvad er scope 1,2 og 3?
  • Hvad er en Life Cycle Assesment (LCA)?
  • Hvad betyder green washing?

Det er nemt at blive forvirret. Jeg vil anbefale at bruge Virksomhedsguiden, som er den offentlige platform, hvor virksomheder kan få uvildig viden og værktøjer. De har en oversigt over de vigtigste begreber om bæredygtighed. Den er guld værd, fordi den er let at overskue og giver et kort og klart svar. Den leder også hen til sider, hvor man kan læse mere.

Tjek Begreber om bæredygtighed – Se dem her | Virksomhedsguiden. Det er et godt link at lægge i favoritlinjen i din søgemaskine, så du let kan slå de mange ord op i en fart.

Hvilke nøgletal og hvordan beregnes de?

Når du skal i gang med jeres ESG-rapportering, så kommer de to store spørgsmål:

  • Hvilke data skal du rapportere på indenfor hhv. E, S og G?
  • Hvordan opgøres de retvisende?

Hvis din leverandør beder dig om at levere nøgletal for et produkts CO2-udledning, jeres resurseforbrug, arbejdsforhold, forretningsetik eller andet, så er det godt at være forberedt.

Her vil jeg anbefale at bruge Erhvervsstyrelsen oversigt med 21 nøgletal, der kan indgå i en ESG-rapport. Nøgletallene er blandt de mest anvendte og efterspurgte. Listen er opdelt efter E, S og G-nøgletal og angiver beregningsmetoder for hvert nøgletal. På den måde ved du, hvilke data, der forventeligt skal findes frem og regnes på. Alle data er ikke altid lette at finde og beregne, men det gør opgaven konkret og nemmere at uddelegere i virksomheden. Du kan desuden downloade en gratis power point-skabelon til en ESG-rapport.

De 21 nøgletal kan ses her: Sådan kan du opgøre dine ESG-nøgletal | Virksomhedsguiden

Vælg kun de væsentlige nøgletal

Du skal dog ikke ukritisk gå i gang med at dokumentere alle 21 nøgletal. Der findes ikke en fast skabelon, som alle virksomheder skal rapportere ud fra. Det er vigtigt at du vælger nøgletal, som er væsentlige for at dokumentere de økonomiske, miljømæssige og sociale emner, som din virksomhed har en indvirkning på, eller som kan påvirke din virksomheden drift. Det kalder man det dobbelte væsentlighedsprincip.

Personligt mener jeg, at Erhvervsstyrelsens nøgletal er sparsomme i forhold til S’et (det sociale), hvor jeg savner rapportering på fx nøgletal som antal lærlinge, antal ansatte fra kanten af arbejdsmarkedet, sponsorbidrag til lokale foreninger og andet, som kendetegner mange SMV’eres sociale indsats. Det er heldigvis nemt at opgøre, så jeg vil opfordre til at tage det med i rapporten, hvis det er væsentligt for din virksomhed.

Få styr på klimaaftrykket

De sværeste data at beregne i ESG-rapporten er typisk dem, som ligger under E’et, nemlig de miljø- og klimamæssige påvirkninger. Det er især svært at beregne sin virksomheds CO2-aftryk, hvis man skal opgøre alle tre scopes:

Scope 1 er de direkte udledninger fra aktiviteter, som jeres virksomhed selv kontrollerer, altså emissioner fra egne køretøjer og egne anlæg til varme- og energiproduktion.

Scope 2 er de indirekte udledninger fra forsynet energi, herunder elektricitet og fjernvarme. Her sker udledningen et andet sted, fx på jeres lokale kraftvarme- eller fjernvarmeværk.

Scope 3 er de indirekte udledninger fra virksomhedens værdikæde, både opstrøms og nedstrøms.

Her vil jeg anbefale at bruge det gratis, offentlige beregningsværktøj, Klimakompasset, der også ligger på Virksomhedsguiden.

Med Klimakompasset kan du beregne din virksomheds klimaaftryk og samtidig få svar på, hvilke klimatiltag, der vil have den største effekt. Du kan downloade en trin-for-trin-guide, før du går i gang. Når du er klar, logger du ind på Klimakompasset med MitID Erhverv. På den måde kan flere fra din virksomhed tilgå samme beregning.

Klar til at kaste sig ud i det

Med disse tre gratis værktøjer får du

  • Styr på de svære ord og begreber i forhold til ESG og bæredygtighedsrapportering
  • Oversigt over ESG-nøgletal, som kan være relevante for din virksomhed
  • Et værktøj til at beregne jeres klimaaftryk og effekten af klimatiltag.

Jeg håber, at det kan inspirere dig til at tage hul på opgaven i tide, så du ikke risikerer at miste en stor kunde på grund af manglende dokumentation af jeres bæredygtige indsatser.

Bæredygtighedsaksen

Få hjælp til at omsætte data til innovation

Husk også at kommunikere jeres resultater og tale med bestyrelse, medarbejdere og kunder om, hvor I er nu og gerne vil hen. Målet med ESG er ikke kun at levere retvisende data (compliance). Det handler om at bruge data til at få ideer til reduktioner, som nedbringer jeres negative påvirkning på klima, miljø og mennesker, og innovationer, som kan blive fremtidens bæredygtige produkter.

I Partnerskaberne ApS står vi klar til at hjælpe virksomheder med at omsætte deres bæredygtige udfordringer til nye løsninger, der kan nedbringe aftrykket og lede til bæredygtig vækst.

Kontakt Freja Ludvigsen på fl@partnerskaberne.dk for et uforpligtende møde om mulighederne.

Læs mere Bliv klar til værdifuld innovation og bæredygtig vækst (partnerskaberne.dk)

Find flere værktøjer på platformen Greenlink.dk, hvor du med en gratis profil kan få inspiration til ESG og bæredygtig ledelse i din virksomhed.

Facebook
LinkedIn

Læs mere om hvad vi laver

Artikler