Fremtidens virksomheder vokser i partnerskaber

Verden er ved at forandre sig. Det står klart at virksomheder har et større samfundsansvar, end man tidligere har tænkt. Deres opgave er ikke blot at tjene penge. De skal i fremtiden rette blikket mod forretningsmodeller, der gør mindre skade på mennesker og natur. De skal bidrage med innovative løsninger, der genopretter de skader, som vi mennesker har påført jordkloden.

Det kræver radikal innovation, og det kan være vanskeligt for mange etablerede virksomheder.

Bæredygtige startups er interessante samarbejds­partnere for innovation. De er i fuld gang med at finde forretningsmodeller, hvor de tjener penge på at levere løsninger til en bedre verden med et nyt værdigrundlag. De stiller nye spørgsmål og udvikler radikalt nye metoder til at genanvende og recirkulere, reparere og redesigne og i det hele taget gøre op med konventionel vækst baseret på brug-og-smid-væk.

De er risikovillige. De kan noget, som etablerede virksomheder ikke kan. Men de er også udfordret. De står i en konstant mangel på tid, kapital og adgang til markedet. Derfor er partnerskaber relevante for dem.

Partnerskaber på dagsordenen

Det er forventningen, at partnerskaber mellem store og små virksomheder bliver en vigtig sag i de kommende år, fordi mange nystartede virksomheder er opstået omkring nye løsninger til den bæredygtige omstilling. Dansk Industri, Dansk Erhverv, Industriens Fond, Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse mm. har sat det på dagsordenen. Mange store virksomheder har arbejdet med det i flere år. Læs mere i DI Business:

Her er fire veje til samarbejde med iværksættere

Lad os hjælpe jer med at gøre det rigtigt fra start. Men hvordan gør man i praksis? Hvad skal man vide, før man går i gang?

Det ved vi i Partnerskaberne. Klik her og lad os tage et uforpligtende møde.

Lad os gøre det rigtige

Bliv klar til fremtidens bæredygtige vækst

Når vi hjælper virksomheder, bruger vi denne corporate-startup model. Den viser, at begge parter kan vinde forretningsmæssigt, hvis man skaber rammer for åben innovation i mellemrummet mellem det stabile og det agile.

Modellen er udviklet for at vise, at startups kan tilføre kreativitet og agilitet til den etablerede virksomhed, der kan være afgørende for at udvikle nye produkter til nye kunder og markeder. 

Til gengæld kan startups få stor glæde af den etablerede virksomheds kernedrift og stabilitet. Det hjælper den nystartede virksomhed til at få testet deres ide og komme hurtigere på markedet.

Det mener vi er fremtidens vækstmodel. Men alt for mange virksomheder gør som de plejer, selv om der er behov for innovation. De mangler måske viden, medarbejdere og tid til at gå nye veje. De får kun øje på de mulige dilemmaer, som kan følge med at åbne dørene. 

Partnerskaberne har bl.a. hjulpet virksomheder som COWI og Alfa Laval med at blive klar til partnerskaber med bæredygtige og innovative startups. 

Vi kan også hjælpe jeres virksomhed. Læs Partnerskabernes cases

Stabil Agil innovation, bæredygtige vækst og partnerskaber

Partnerskabernes model for innovationspartnerskaber

Hvor mange innovationspartnere har I brug for?

Vi har udviklet denne fire-felts model til at klarlægge vores kunders innovationsbehov. 

Første skridt er at stille to spørgsmål:

  • Har I behov for få eller mange partnerskaber?
  • Drømmer I om at have dem tæt på eller langt fra kerneforretningen?


Resultatet vil afklare, hvilken indsats, der passer til jeres strategiske situation. Dermed er det er muligt at organisere indsatsen rigtigt fra start. Det reducerer risikoen og omkostningerne.

Fire miljøer med tekst

Fire typer innovationspartnerskaber

Fire typer miljøer 

For nogle virksomheder er det nok at arbejde med få partnerskaber omkring løsning af en bæredygtig problemstilling tæt på kerneforretningen i en afgrænset periode. Det kalder vi et pop-op innovationspartnerskab, fordi det opstår omkring en konkret problemstilling, og slutter når samarbejdet er slut. 

For andre virksomheder er det afgørende at skabe et permanent miljø i virksomheden, hvor startups kan arbejde kollaborativt sammen med medarbejdere i mellemrummet mellem den stabile organisation og de agile startups. Det kalder vi et in-house miljø. Miljøet tilfører helt nye syn på fremtidens markeder. Den idé opstår typisk i virksomheder, som har ledig plads, som kan udnyttes på nye måder. 

Andre vil gerne have et fysisk miljø, som er placeret i afstand til kerneforretningen, hvilket vi kalder en garage. Fordelen ved den model er, at man kan skabe gode rammer for radikal innovation. Her kan man tiltrække startups med helt nye teknologier og forretningsmodeller og sammen udvikle nytænkende løsninger til fremtidens markeder uden at blive bremset af kulturen i kerneforretningen. 

Andre har ikke brug for et fysisk miljø, men vil gerne skabe et økosystem af innovative partnere omkring sig, som medarbejdere kan skabe nye løsninger sammen med omkring en formålsdrevet dagsorden. Det kalder vi et økosystem.

Fordele og ulemper 

Fordelen ved pop-op modellen er, at det er muligt at komme hurtigt i gang med et konkret og afgrænset projekt. Det er et godt sted at starte for mange SMV’ere. Man kan prøve sig frem.

De tre sidste former for organisering kræver mere strategi, ledelse og styring. Når de designes rigtigt, kan de få virksomheden helt i front med fremtidens bæredygtige vækst, gøre virksomheden relevant for nye kunder og på nye markeder og øge rekrutteringskraften. Men det kræver opbakning fra ledelsen, hvis det skal lykkes. 

Kresten Kloch fra NIRAS Green Tech Hub sætter i denne video ord på, hvad deres in-house miljø tilfører NIRAS. 

Se optagelsen i sin fulde version på youtube her.

Fire trin, så er I klar til innovation med startups

corporate startup hjul

Partnerskaberens 4-trins model

 

Lyder det spændende og relevant for jeres virksomhed? 

Mange er usikre på, hvordan de kommer i gang med innovationspartnerskaber. Vores erfaring er, at virksomheden skal være klar, før de inviterer til samarbejde. Alt for mange partnerskaber holder ikke og skaber ikke værdi for begge parter. De bliver lavet uden at organisationen er klar og formålet er på plads. Det kan gå galt! 

Derfor arbejder vi ud fra Partnerskabernes 4-trinsmodel, som sikrer at partnerskabet bliver en forretningsmæssig succes for begge parter. Modellen sætter struktur på processen ved at følge disse fire trin:

  1. Afklaring
  2. Formål
  3. Fællesskab
  4. Forretning


Med Partnerskaberens velafprøvede procesmodel kan vi skabe det helt rette grundlag for jeres fremtidige vækst og fjerne ledelsesmæssig usikkerhed og bekymring undervejs. Læs mere her.

Kontakt os allerede i dag for et møde om, hvad vi kan gøre for at bringe ny, bæredygtig innovationskraft ind i jeres virksomhed. 

“Jeg drømmer om at lave et innovations lab om fremtidens fødevarer, hvor jeg samler startups omkring virksomheden. Vi kan hjælpe dem forretningsmæssigt,
og de kan lære os alt det nye indenfor bæredygtighed."

Virksomhedsleder i bogen, "Hvad kan startups, som vi ikke kan?"

Få svar på dine spørgsmål - klik her