Bogen: Hvad kan startups, som vi ikke kan?

– en guide til bæredygtig vækst i partnerskaber

Denne bog er en guide til, hvordan etablerede virksomheder kan se med helt nye øjne på de muligheder, der ligger i at samarbejde med startups. Den handler om modet til at se, hvad startups kan, som man ikke selv kan. Og omsætte det til vækstmuligheder. 

Med denne bog bidrager Freja Ludvigsen med nyudviklede procesmodeller og værktøjer, der gør det let for etablerede virksomheder at blive en del af den bæredygtige innovation på en strategisk og visionær måde. 

Bogen har fire formål:

  • At definere corporate-startup miljøer som en effektiv type partnerskaber
  • At koble det til behovet for bæredygtige vækst og innovation
  • At dele erfaringerne fra danske frontløber-virksomheder, som har skabt bæredygtige miljøer
  • At bidrage med nyudviklede modeller, der gør det let for de næste virksomhedsejere at skabe rammer for innovative partnerskaber.
”Bogen ligger på mit bord, fordi samarbejde med radikalt nytænkende startups er en central del af COWI's strategi”
Jens Christoffersen, CEO, COWI

Den grønne omstilling har aldrig været vigtigere

Den grønne dagsorden har aldrig været mere væsentlig end den er i dag – og det stiller krav til virksomhederne. Kunder såvel som medarbejdere, lovgivere og samarbejdspartnere stiller langt højere krav til den bæredygtige omstilling end tidligere og det kan presse virksomheder med konventionelle forretningsmodeller.

Det problem har de startups ikke, som er skabt med et bæredygtigt og teknologisk mindset fra start. De forstår i langt højere grad fremtidens forretningsmodeller og kundernes behov end de etablerede virksomheder. De etablerede virksomheder kan derfor lære meget af de mange startups og det voksende danske økosystem omkring dem.

Det er budskabet i Freja Ludvigsens nye bog, der har fået den mundrette titel “Hvad kan startups, som vi ikke kan? En guide til bæredygtig vækst i partnerskaber”.

I bogen peger Freja på værdien af at man som etableret virksomhed skaber et miljø, der tiltrække nye og innovative startups. De kan hjælpe én med at få øje på de nye tendenser i markedet. Omvendt kan man hjælpe dem med at skalere deres forretningside.

cowi

Bogens forfatter Freja Ludvigsen og
CEO Jens Christoffersen, COWI

Ved køb af bogen i et eller flere eksemplarer, kan der aftales signatur, mængderabat og betaling på faktura.
Skriv til Freja via kontaktformularen her.

Freja Ludvigsen har skrevet den første danske bog, som kobler bæredygtighed, innovation og partnerskaber

Se en film om bogens budskaber og cases

Play Video about bog

Bogen bygger på praksis og erfaringer

per

Direktør Per Lund Hansen havde et tæt samarbejde med Freja Ludvigsen, da han og hans team skabte Alfa Laval Innovation House

Ved køb af bogen i et eller flere eksemplarer, kan der aftales signatur, mængderabat og betaling på faktura. Skriv til Freja via kontaktformularen her.

Inspirationen til bogen kom, da Freja Ludvigsen i en årrække arbejdede som erhvervsudviklingschef i en af landets største erhvervskommuner, Gladsaxe Kommune. Her igangsatte hun partnerskaber mellem store virksomheder som Alfa Laval, Novo Nordisk, Novozymes, ISS, Forenede Service m.fl. og mindre virksomheder samt startups omkring bæredygtige agendaer. 

Hun var også med til at skabe corporate-startup miljøerne Alfa Laval Innovation House og Verdensmålshuset på Fremtidsvej.

– Jeg blev optaget af det dilemma, der for store virksomheder i forhold til at omstille sig til bæredygtig vækst. Det er svært, fordi det udfordrer den etablerede organisation. Herover står, at det skyder frem med startup, som er drevet af at udvikle produkter og løsninger til de globale udfordringer, som vi står overfor, fortæller Freja. 

– Hvis ledelsen i etablerede virksomheder har modet til at samarbejde med små startups, der kommer med nye øjne på fremtidens løsninger, og er villig til at hjælpe dem på vej, så er der gode muligheder for succes for begge parter. Virksomhedskulturen i Danmark er jo generelt funderet på tillid, så forudsætningerne er gode, siger hun. 

 

Inspiration fra andre virksomheder

Freja Ludvigsen med NIRAS Green Tech Hub

Freja Ludvigsen har i forbindelse med bogen opsøgt førende bæredygtige corporate-startup miljøer i Danmark for at få frontløbernes erfaringer med denne vækstmodel. 

Et eksempel er NIRAS, der har skabt et 5.000 kvm stort innovativt in-house miljø, der fungerer som bindeled mellem virksomheden og startups. NIRAS Green Tech Hub i Allerød er bygget op omkring NIRAS’ behov for innovation med fokus på fremtidens bæredygtige løsninger og produkter samt forretningsudvikling og idéudveksling parterne imellem.  

Et andet eksempel er COWI, som testede bogens modeller og Frejas processer, da de i 2022 lavede en strategi for corporate-startup innovation med et globalt perspektiv på bæredygtige løsninger.

God model for SMV’ere

Det er dog ikke udelukkende store, etablerede virksomheder, der kan drage nytte af at åbne dørene for bæredygtige startups. 

– For mange SMV’ere er partnerskaber en god måde at få ny viden ind i virksomheden på med mindre risiko. Deres fordel er, at der ikke er så langt fra tanke til handling, hvilket gør samarbejdet mere agilt for begge parter. Og for mange vil ét partnerskab være en god start, siger Freja. 

 

Let at læse med grafik, billeder og cases

Bogen giver værktøjerne til at komme i gang. Der skrevet som en guide til ledere, der har travlt – og måske slet ikke har tid til at læse en bog.  

Du kan blade den igennem og lade dig fange af bogens tegninger og grafik, lavet af Christina Hemmingsen fra Visuel Proces. 

Gå direkte til de mange cases midt i bogen, hvor ledere deler deres erfaringer med at skabe miljøer omkring deres virksomhed. 

Brugen bogens 4-trins model til at få styr på processen. Eller springe frem til Steen Hildebrandts efterskrift.

workshoppen
Corporate-startup modellen er central i bogen

Efterskrift af kendt professor

Professor Steen Hildebrandt, som er kendt for sit store bidrag til bæredygtig ledelse, har bidraget med et efterskrift til bogen. 

Det handler om mod, modige ledere og vigtigheden af at skabe bæredygtighed gennem partnerskaber. 

– Vi møder i bogen en stribe modige ledere, ejere og ansatte i virksomheder, som går nye veje, samarbejder og samtaler på nye måder, og dermed i virkeligheden, tror jeg, er med til at udvikle en ny og anden form for virksomhedstænkning end vi er vant til, skriver han.

Læs efterskriftet eller se en video her

"Denne bog giver et løft til debatten om, hvorfor iværksættere kan bidrage til store virksomheders innovation".
Mads Váczy Kragh, CEO, Erhvervshus Sjælland

Anbefalinger af bogen

Partnerskaber accelererer Alfa Laval innovation

“Alfa Laval Copenhagen A/S bidrager til Freja Ludvigsens bog om bæredygtige corporate-startup partnerskaber, det gør vi fordi Alfa Laval sammen med Gladsaxe Kommune har et tæt samarbejde om Alfa Laval Innovation House. Dette er sket som partnerskab med andre aktører også. Freja Ludvigsen har spillet en helt central rolle i etableringen af dette samarbejde. Emnet er relevant for os, fordi Alfa Laval ser partnerskaber som en strategisk vigtig måde at accelerere innovation”.

– Per Lund Hansen, Adm. DirektørAlfa Laval Copenhagen

per

Bogen bidrager væsentligt til udvikling af innovative miljøer

“Corporate innovation tales der meget om, men mange virksomheder ser det som en stor udfordring, at arbejde struktureret med intern innovation. Freja Ludvigsens bog anviser en meget praktisk og brugbar vej til øget innovation i virksomhederne, hvor corporate systemer og strukturer udfordres af agile startups. NIRAS Green Tech Hub udgør netop dette bindeled mellem NIRAS ingeniørforretning med 2.500 eksperter og startups, der kommer med nye ideer og arbejdsmetoder, og vi arbejder målrettet med, at fremme innovationskræften i NIRAS i tæt samspil med kunderne. Derfor støtter NIRAS Green Tech Hub Freja Ludvigsens bog, som vi mener, bidrager væsentligt til udviklingen af innovative miljøer, hvor corporates og startups udvikler sig i fællesskab”.

– Kresten Kloch, CEO, NIRAS Green Tech Hub

kresten

Modig bog, der træder nye stier i ledelsesterrænnet

“Dette er en vigtig, relevant og interessant bog. Det er en modig bog, som jeg har læst med stor interesse. Jeg gætter på, at mange læsere har samme oplevelse, som jeg har haft, nemlig at Freja Ludvigsen i denne bog træder nye stier i ledelsesterrænnet. Jeg værdsætter det faglige, både det teoretiske og det empiriske indhold i bogen, men også tonen, tilgangen og den grafiske stil i bogen, som gør det til en yderligere fornøjelse at læse og arbejde med bogen. Forfatteren taler om bæredygtighed, partnerskaber, lederskab, bæredygtig ledelse, og det er vigtigt, men hun går et meget vigtigt skridt videre og taler om genopretning […] . Jeg tror, vi her kan lære meget af startup-virksomhederne.”

 Steen Hildebrandt, professor

steen

Bogen ligger på mit bord, fordi...

”Bogen ligger på mit bord, fordi samarbejde med radikalt nytænkende startups er en central del af COWI’s strategi. Vi står overfor massive, globale udfordringer, som skal løses. Det kan ingen parter gøre alene. Det kræver partnerskaber. 

COWI har brugt Frejas bog og modeller til at skabe den helt rette struktur omkring vores samarbejde med startups, universiteter og andre virksomheder. Vi ser, at alle parter vinder, når vi skaber en tillidsfuld ramme, der bringer vores fageksperter sammen med talent udefra for sammen med vores kunder at finde nye løsninger til både kendte og nye udfordringer. 

Jeg kan varmt anbefale bogen til virksomhedsledere og bestyrelser, der har – eller gerne vil have – bæredygtighed, partnerskaber og innovation på dagsordenen, men er i tvivl om, hvordan de kommer i gang”. 

– Jens Christoffersen, CEO, COWI

jens cowi

Freja er sprudlende og dynamisk

“Hvis der er nogen, der har strategiske partnerskaber inde under huden, så er det os hos Aarhus og Horsens taxa. Som administrerende direktør er jeg meget resultatorienteret og skaber vækst og forretningsudvikling – meget gerne sammen med andre.Jeg tror på, at vi alle kan noget særligt. Og i fællesskab kommer vi endnu længere.

Den overbevisning er Freja Ludvigsens bog ”Hvad kan startups, som vi ikke kan? – En guide til bæredygtig vækst i partnerskab” en understregning af.
Indgåelse af partnerskaber er blevet en nødvendig ledelsesdisciplin, der er en forudsætning for succesfuld, bæredygtig vækst i fremtiden. Freja er sprudlende og dynamisk, og hun kan skabe energi i mange virksomheder.”

–  Astrid Donnerborg, CEO, Aarhus og Horsens Taxa 

taxi

Løft til debat om iværksætteri og store virksomheders innovation

Denne bog er relevant at læse for alle dem, som er interesseret i iværksætteri. Men den er særlig brugbar for virksomheder og organisationer, der har en specifik interesse i at favne iværksættere, hvor man både giver iværksætterne støtte, men hvor man også som stor virksomhed får værdi fra iværksætterne. 

Personligt har jeg haft stor glæde af at læse bogen. Den er både velskrevet, relevant og interessant. Jeg har beskæftiget mig med iværksættere gennem mange år, og jeg synes denne bog giver et nyt perspektiv, som giver et løft til debatten om
hvorfor iværksættere kan bidrage til store virksomheders innovation.”

–  Mads Váczy Kragh, CEO, Erhvervshus Sjælland 

Nyt perspektiv på partnerskaber, lederskab og bæredygtighed

“Freja Ludvigsen har med bogen ”Hvad kan startups, som vi ikke kan?” skrevet et vedkommende bidrag til forståelse af samspillet mellem vækst og partnerskaber. Freja kombinerer det teoretiske og praktiske på en læsevenlig og tilgængelig måde, som gør at man få lyst til at vide mere. Især de mange illustrationer og brugen af de forskellige cases gør, at det bliver inspirerende at læse. Jeg har selv mange års ledelseserfaring, men Freja tilbyder her et nyt perspektiv på bl.a. partnerskaber, lederskab og bæredygtighed som kalder på opmærksomhed. “Hvad kan startups, som vi ikke kan?” kan noget – og bør læses af alle ledere. 

–  Martin Lasse H. Sieben, CEO, VUC Storstrøm 

Håber bogen udbreder nye innovationsformer

“Industriens Fond bidrager med interview til Freja Ludvigsens bog om bæredygtige corporate-startup partnerskaber, fordi vores formål er at styrke dansk konkurrenceevne. Vi håber bogen vil udbrede viden om nye innovationsformer. Emnet er relevant for os, fordi vi beskæftiger os med innovation i blandt danske virksomheder, og fordi samarbejdsmodellen mellem etablerede virksomheder og startups er et væsentligt bidrag hertil”.

Morten Mommsen, projektleder, Industriens Fond

Erfaringer kan komme andre til gode

“Sound Hub Denmark bidrager til Freja Ludvigsens bog om bæredygtige corporate-startup partnerskaber, fordi Sound Hub netop arbejder på at skabe innovation i krydsfeltet mellem startup og corporates og har erfaringer, der kan komme andre til gode. Emnet er relevant for os, fordi Sound Hub vil bidrage til at skabe mange flere innovations-partnerskaber mellem startup og corporates, til gavn for dem og for samfundet”.

 Peter Petersen, CEO, Sound Hub Denmark

Gode råd og konkrete cases

“Blandt DI’s over 19.000 medlemsvirksomheder er der konstant fokus på innovation og bæredygtig omstilling, og partnerskaber mellem corporates og startups er en oplagt mulighed for at styrke det arbejde. Med gode råd, konkrete cases og overblik over forskellige samarbejdsformer giver Freja Ludvigsen her i bogen god inspiration til, hvordan de etablerede virksomheder og startups kan hjælpe hinanden – og verden omkring os”.

– Emil Fannikke Kiær, politisk direktør, Dansk Industri

DI

"Alfa Laval ser partnerskaber som en strategisk vigtig måde
at accelerere innovation".

Per Lund Hansen, Adm. Direktør, Alfa Laval Copenhagen