Steen Hildebrandt: Fremtidens vækst kræver modige ledere

Freja Ludvigsen
Freja Ludvigsen
Steen Hildebrandt: Fremtidens vækst kræver modige ledere

“Freja Ludvigsen træder i denne bog nye stier i ledelsesterrænet”, siger professor Steen Hildebrandt om bogen ”Hvad kan startups, som vi ikke kan? En guide til bæredygtig vækst i partnerskab”. Han har skrevet bogens efterskrift, som handler om mod og modige ledere. Læs efterskriftet her eller se en video, hvor han selv læser det op.

Efterskrift om mod og modige ledere

Inden for mentorområdet taler man om omvendt mentorskab. Omvendt mentorskab er karakteriseret ved, at den ældre har en ung mentor. Normalt er det jo den yngre, der har en ældre mentor. Begge former kan der være rigtig god mening i. Det er lidt den samme omvendte tænkning, som Freja Ludvigsen taler for her i bogen. Den store, den gamle, den succesfulde virksomhed kan lære af den nye, den unge, den lille virksomhed. Og selvfølgelig omvendt, men det kender vi.

Pointen er at vende rundt og spørge, som Freja Ludvigsen gør det: Hvad kan startups, som vi ikke kan? Svaret er ofte: De kan meget. Startups er et interessant fænomen, sådan som vi også får det meget levende beskrevet her i bogen. Mange af den slags unge, nye og derfor også ofte mindre virksomheder er etableret og drevet ud fra andre forestillinger om mening, opgaver og bidrag, end mange af de gamle virksomheder er det.

steen

Dette er en vigtig, relevant og interessant bog. Det er en modig bog, som jeg har læst med stor interesse. Jeg gætter på, at mange læsere har samme oplevelse, som jeg har haft, nemlig at Freja Ludvigsen i denne bog træder nye stier i ledelsesterrænet. Jeg værdsætter det faglige, både det teoretiske og det empiriske indhold i bogen, men også tonen, tilgangen og den grafiske stil i bogen, som gør det til en yderligere fornøjelse at læse og arbejde med bogen.

Forfatteren taler om bæredygtighed, partnerskaber, lederskab, bæredygtig ledelse, og det er vigtigt, men hun går et meget vigtigt skridt videre og taler om genopretning. Jeg er enig med hende, og jeg synes, det er vigtigt og rigtigt at sige og påstå, som hun gør: Det er ikke tilstrækkeligt med bæredygtighed, når vi allerede har påført planeten jorden så meget skade og smerte, som vi har.

Pointen er at vende rundt og spørge, som Freja Ludvigsen gør det: Hvad kan startups, som vi ikke kan? Svaret er ofte: De kan meget.
bogen

Derfor skal vi genoprette – og selvfølgelig også hele tiden arbejde med bæredygtighed. Både med bæredygtig ledelse og med genopretningsledelse. Jeg tror, vi her kan lære meget af startup-virksomhederne.

Og vi skal netop gøre det i partnerskaber; virksomheder skal ikke arbejde alene. Vi skal hjælpe hinanden, ikke kun for at hjælpe, men også fordi begge eller alle parter i de partnerskaber, vi taler om, har udbytte og glæde af partnerskabet. Partnerskaber er ikke noget nyt, det nye er muligvis, at vi skal tage partnerskaber mere og mere alvorligt, og i gøre partnerskabstænkning til det normale.

Og vi skal netop gøre det i partnerskaber; virksomheder skal ikke arbejde alene. Vi skal hjælpe hinanden, ikke kun for at hjælpe, men også fordi begge eller alle parter i de partnerskaber, vi taler om, har udbytte og glæde af partnerskabet

Et gennemgående og smukt tema i denne bog er mod. Modige mennesker. Modige og indsigtsfulde mennesker, der véd, hvad de vil, og som har mod til at handle – også i situationer, hvor både det ene og det andet måske taler for at lade være, vente eller udskyde. Vi møder i bogen striber af ledere, ejere og ansatte i virksomheder, der går nye veje, samarbejder og samtaler på nye måder, og dermed i virkeligheden, tror jeg, er med til at udvikle en ny og anden form for virksomhedstænkning, end vi er vant til.

Meget af dette handler jo om at lære. ”Det er svært at lære, hvis man allerede véd”, siger Harvard-professor Amy C. Edmondson. Hun kalder dette ”the basic human challenge”. Så vi er i en klemme her. Vi skal alle lære og tænke, føle og handle nyt.

Vi kunne med reference til bogens mod-tema sige, at det handler om at lytte og om at praktisere mod, modet til at gå nye veje, modet til at forsøge og praktisere nyt. Modet til at erkende, at vi har en pligt til at genoprette – og derfor en pligt til at lære af de bedste startups.

Grundlæggende drejer det sig om ændringer i vores opfattelse af, hvordan vi selv, naturen og verden fungerer og hænger sammen. Om ændringer i vores virkeligheds-, verdens- og virksomheds­opfattelse. Vi mennesker foretager os vanvittige ting med os selv, hinanden, planeten jorden og dens resurser.

På den baggrund kan man godt forstå det, når ledelsesforsker Otto Scharmer siger, at den vigtigste og mest undervurderede ledelseskompetence er at lytte. Lytte både til det, der kommer udefra og til det, der kommer inde fra det enkelte menneske.

Vi kunne med reference til bogens mod-tema sige, at det handler om at lytte og om at praktisere mod, modet til at gå nye veje, modet til at forsøge og praktisere nyt. Modet til at erkende, at vi har en pligt til at genoprette – og derfor en pligt til at lære af de bedste startups.

Læs mere om Steen Hildebrandt her https://www.steenhildebrandt.dk/

Hvad kan startups, som vi ikke kan? En guide til bæredygtig vækst i partnerskab
Forlaget Rethink Business. 244 sider. 349,00 kr.

Køb bogen SaxoLiveboxPlusbog og Bog&Idé 

Køb med faktura: Køb bogen i et eller flere eksemplarer direkte, der kan aftales signatur, mængderabat og betaling på faktura. Skriv til Freja via kontaktformularen her.

Se en kort film, hvor Freja Ludvigsen præsenterer bogens hovedpointer.

Facebook
LinkedIn

Læs mere om hvad vi laver

Artikler